2º Lugar Open Internacional Shitoryu Kumite cadetes

2º Lugar Open Internacional Shitoryu Kumite cadetes